De tandprotheticus is dé expert voor het aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Dit kan een volledige prothese of een gedeeltelijke prothese zijn, of een prothese op implantaten (klikgebit).

Voor een bezoek aan de tandprotheticus heeft u geen verwijzing van een tandarts nodig.

Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen van de prothese, werkt de tandprotheticus zelfstandig aan uw kunstgebit. Hierbij bespreekt hij met u uw persoonlijke wensen. Na enige bezoeken aan de tandprotheticus beoordeelt hij samen met u de in was gemaakte proefprothese. De stand van de tanden, de esthetiek en de techniek worden daarbij zorgvuldig gecontroleerd. Veranderingen zijn nu nog mogelijk. Pas als alles goed is wordt de prothese afgemaakt en geplaatst. Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen van een nieuw kunstgebit worden er ongeveer zes bezoeken aan de tandprotheticus gebracht.

Wilt u meer informatie over de kosten? Klik dan hier. Een vrijblijvende begroting op maat ontvangen? Maak hier uw afspraak.

Omran Al Monaqel Tandprotheticus

Ik wil me graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Omran Al Monaqel. Ik ben in 1988 geboren in Syrië. In 2012 heb ik de opleiding Rechten aan de Universiteit van Damascus afgerond. Tijdens mijn studie had ik een bijbaan bij een tandtechnisch laboratorium. Toen ik in 2015 naar Nederland kwam, ben ik gaan werken als tandtechnicus. Daarna, vanaf 2018, heb ik de opleiding Tandprothetiek aan de Hogeschool Utrecht gevolgd. Tijdens mijn studie heb ik de kans gekregen om bij twee praktijken in de regio Zuid-Holland te werken, waar ik veel ervaring heb opgedaan. Na afronding van mijn studie in 2022 heb ik mijn eigen praktijk in Dordrecht gevestigd.

Heeft u vragen, problemen met uw kunstgebit of wilt u een keer langskomen voor een gratis advies, dan bent u van harte welkom bij Dordtse Praktijk voor Kunstgebitten.

Tot dan!!

Tarieven

Vergoedingen  prothetische zorg

Volledige prothese boven, onder of boven én onder:
De vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 75% van de totale kosten.  De eigen bijdrage bedraagt 25% van de totale kosten. De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering.

Reparaties en rebasing van een volledige prothese:
Reparaties en rebasingen kennen een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%. De eigen bijdrage bedraagt 10%.

Volledige prothese op implantaten:
Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient in sommige gevallen een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar.Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.
Een volledige onder prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%.
Een volledige boven prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%.
Een tegelijkertijd vervaardigde normale boven prothese in combinatie met een implantaat gedragen onder prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%.
Een tegelijkertijd vervaardigde normale onder prothese in combinatie met een implantaat gedragen boven prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%.

De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering. 

Voor een reparatie en rebasing van een implantaat gedragen prothese moet er in sommige gevallen een machtiging zijn afgegeven door de verzekeraar.Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering. Een rebasing kent een eigen bijdrage van 10%. 

Kosten immediaat prothese (noodprothese):
Het kan ook voorkomen dat twee maal het eigen risico belast wordt, wanneer het plaatsen van de noodprothese (immediaat) en het plaatsen van de normale prothese in twee verschillende kalenderjaren plaatsvindt. (Uiteindelijk volgt vaak na een noodprothese een definitieve gebitsprothese).

Partiële prothese:
De kosten van een partiele prothese of frame prothese vallen niet onder de basisverzekering. Dit zijn particuliere kosten. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kunnen de kosten voor een partiële prothese of frame prothese  geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Hetzelfde geldt voor  de kosten van reparaties en rebasingen van een partiële prothese of frame.

Eigen risico
Het wettelijk eigen risico is het deel van de jaarlijkse zorgkosten die u zelf moet betalen. (In 2023 bedraagt het wettelijk vastgesteld eigen risico € 385,-.) U kunt het wettelijk eigen risico vrijwillig verhogen; u betaalt dan  een lagere basis premie. Alle boven genoemde vergoedingen voor prothetische zorg vanuit de basisverzekering komen ten laste van het wettelijk eigen risico.

Contact met uw zorgverzekering

Wij hebben met diverse verzekeringsmaatschappijen contracten  afgesloten. Welke behandelingen u vergoed krijgt, kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden. Of u kunt hierover contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij.  Indien wij een contract met uw zorgverzekeringsmaatschappij hebben afgesloten, zullen deze tarieven door ons gehanteerd worden.
Soms zijn er afspraken over machtigingsvrij werken. In dat geval hoeft er niet van te voren een machtiging te worden aangevraagd. Daarnaast mogen bij sommige verzekeraars bepaalde handelingen machtigingsvrij uitgevoerd worden.

Wij raden elke patiënt aan om met de offerte van de behandeling (verplicht boven de € 250,-) bij de eigen verzekeraar op te vragen wat de vergoeding zal zijn vanuit de basisverzekering en de eventueel afgesloten aanvullende verzekering. Door de diversiteit aan polissen en zeer verschillende polisvoorwaarden, bijvoorbeeld betreffende wel of geen verplichting om naar een gecontracteerde zorgverlener te gaan, is het de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt om zich daarvan te vergewissen.

Betaling

We declareren onze rekeningen via Infomedics. Dit betekent dat een rekening van ons via Infomedics bij uw zorgverzekering of bij u in rekening gebracht wordt. U of uw zorgverzekering betaalt dan aan Infomedics. Voor meer informatie: www.infomedics.nl

Een nota van een tandprotheticus bestaat uit een honorarium-deel en een tandtechniek-deel. Deze honorarium tarieven en tandtechniek tarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Actuele informatie vindt u op:

Klik hier voor de Maximale Tarieven Honorarium 2023

Klik hier voor de Maximale Tarieven Tandtechniek 2023

Klik hier voor een overzicht van de aanvullende tandartsverzekeringen en vergoedingen

 

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten