Veel gestelde vragen

Een gebitsprothese mag (afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij) 1 x per 5 jaar vervangen worden om voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen. Dit is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij.

Volledige onder- en bovenprothese:
Standaard vergoeding van 75% uit de basisverzekering.
Uw eigen bijdrage bedraagt 25%.
Het is mogelijk dat een aanvullende verzekering de volledige eigen bijdrage of een gedeelte daarvan vergoed. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
De vergoeding uit de basisverzekering heeft wel consequenties voor het verplicht eigen risico, dat wil zeggen dat de eerste €385,00 aan ziektekosten zelf betaald dienen te worden.  

Noodprothese of immediaatprothese:
Om voor vergoeding van een definitieve gebitsprothese na een noodprothese of een immediaatprothese in aanmerking te komen, dient zowel de noodprothese als de immediaatprothese een half jaar oud te zijn.

Standaard vergoeding van 75% uit de basisverzekering.
Uw eigen bijdrage bedraagt 25%.
Het is mogelijk dat een aanvullende verzekering de volledige eigen bijdrage of een gedeelte daarvan vergoed. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
De vergoeding uit de basisverzekering heeft wel consequenties voor het verplicht eigen risico, dat wil zeggen dat de eerste €385,00 aan ziektekosten zelf betaald dienen te worden. 

Prothese op implantaten:
De kosten van een op implantaat gedragen gebitsprothese worden (indien gemachtigd door de verzekeringsmaatschappij) gedeeltelijk vergoed uit de basisverzekering.  
Om voor vervanging van een op implantaat gedragen gebitsprothese in aanmerking te komen, dient de huidige gebitsprothese op implantaten 5 tot 8 jaar oud te zijn. Dit is per verzekeringsmaatschappij verschillend.

Volledige bovenprothese op implantaten: Eigen bijdrage 8%.
Volledige onderprothese op implantaten: Eigen bijdrage 10%.
Volledige bovenprothese in combinatie met implantaat gedragen onderprothese: Eigen bijdrage 17% (en eventueel 10%).
Implantaat gedragen bovenprothese in combinatie met een volledige onderprothese: Eigen bijdrage 17% (en eventueel 8%).

Het is mogelijk dat een aanvullende verzekering de volledige eigen bijdrage of een gedeelte daarvan vergoed. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
De vergoeding uit de basisverzekering heeft wel consequenties voor het verplicht eigen risico, dat wil zeggen dat de eerste €385,00 aan ziektekosten zelf betaald dienen te worden.    

Plaat- of frameprothese:
De kosten van de gedeeltelijke plaat- of frameprothese worden niet vergoed uit de basisverzekering. De kosten worden eventueel vergoed uit de tandartsverzekering. Voor informatie hierover adviseren wij u contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij.

Reparaties en aanpassingen:
De kosten van reparaties en aanpassingen van de volledige gebitsprothese worden uit de basisverzekering voor 90% vergoed.
De eigen bijdrage bedraagt 10%.
De vergoeding uit de basisverzekering heeft wel consequenties voor het verplicht eigen risico, dat wil zeggend at de eerste €385,00 aan ziektekosten zelf betaald dienen te worden.
De kosten voor reparaties en aanpassingen van de gedeeltlijke plaat- of frameprothese worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten worden eventueel vergoed uit de tandartsverzekering.

Intake
De tandprotheticus voert een eerste inspectie van de mond uit en verstrekt vervolgens informatie over de behandelingsmogelijkheden. Tevens wordt besproken wat de verwachtingen van de patiënt zijn en of deze haalbaar zijn. Soms worden patiënten doorverwezen naar een andere zorgverlener, bijvoorbeeld tandarts, kaakchirurg of huisarts. In het geval van implantologie wordt verwezen naar de implantoloog, die ook in ons pand gehuisvest is. De medewerksters achter de balie geven informatie over de vergoeding van de verzekeringsmaatschappijen.

1e behandeling – 1e Afdruk
Met behulp van een standaard afdruklepel worden er afdrukken gemaakt van de kaak. Deze afdruklepels worden gevuld met speciaal afdrukmateriaal. In ons eigen laboratorium worden deze afdrukken gevuld met gips. Hierdoor ontstaat een gipsmodel en wordt een goed passende afdruklepel van kunsthars gemaakt voor de 2e afdruk.

2e behandeling – 2e Afdruk
Met de speciaal voor de patiënt gemaakte kunstharslepel wordt nogmaals een afdruk genomen van de kaak, om een nog nauwkeuriger gipsmodel te verkrijgen.

3e behandeling – Registreren
Tijdens deze afspraak bepaalt de tandprotheticus de stand van de boven- en onderkaak. Gekeken wordt hoe de tanden en kiezen in de boven- en onderkaak contact met elkaar moeten maken. Tevens wordt de vorm en kleur van de tanden in overleg met de patiënt besproken.

4e behandeling – Passen
De gebitsprothese is tijdens deze behandeling in was gemaakt. De gebitsprothese wordt in deze vorm gepast in de mond. Eventuele veranderingen kunnen in deze fase nog plaatsvinden, bijvoorbeeld kleur, vorm en stand van de tanden / kiezen.

5e behandeling – Plaatsen
De gebitsprothese wordt geplaatst. Instructies en informatiefolders worden aan de patiënt meegegeven. Eventueel wordt er een controle afspraak gepland.

6e behandeling – Nacontrole
Na een aantal weken kan er een controle afspraak plaatsvinden

Voor wat betreft het plaatsen van een noodprothese / immediaatprothese zijn er ongemakken te verwachten. Op het moment dat tanden en kiezen getrokken worden, gaat de kaak slinken. Dit proces verloopt bij iedereen verschillend. Het kan gebeuren dat de kaak zo ernstig slinkt, dat de noodprothese / immediaatprothese binnen enkele weken erg los gaat zitten! Dit kan eventueel worden opgelost door het opvullen (rebasen) van de noodprothese / immediaatprothese. Meestal kan er na 6 maanden een definitieve gebitsprothese vervaardigd worden.

Voor wat betreft de volledige gebitsprothese kunnen de te verwachten problemen verschillend zijn. Een vol gevoel in de mond, moeheid in de mond, moeilijkheden bij het praten en eten behoren tot de mogelijkheden. Na een gewenningsperiode zullen deze klachten vanzelf overgaan. Drukplaatsen kunnen ook voorkomen, hiervoor kan een afspraak worden gemaakt.

Voor wat betreft de overkappingsprothese op implantaten kunnen er na de chirurgische ingreep (het plaatsen van de implantaten in het kaakbot) pijnklachten ontstaan, het slikken van pijnstillers is in de meeste gevallen toegestaan. Tijdens het intakegesprek bij de implantoloog komen deze zaken aan de orde. Voor de rest kunnen dezelfde problemen ontstaan als bij de volledige gebitsprothese.

Om de kaken ’s nachts rust te geven, is het raadzaam de gebitprothese ’s nachts uit te doen, in ieder geval de onderprothese.

Het is raadzaam eenmaal per 1 á 1,5 jaar een controle afspraak te maken, om zodoende de pasvorm en andere aspecten te controleren.

Reinig een gebitsprothese net als eigen tanden en kiezen minimaal twee keer per dag. Gebruik hiervoor een zachte (speciale) tandenborstel voor gebitsprotheses. Gebruik eventueel zachte zeep of tandpasta. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, chloor of bruistabletten. Leg nooit een gebitsprothese in heet water! Reinig de kaken ook met een zachte borstel.

Repareer of vijl nooit aan een gebitprothese.
Gebruik kleefmiddelen alleen in noodgevallen.
Vul de wasbak met water voordat u de gebitprothese boven de wasbak poetst.

Een tandprotheticus is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van alle uitneembare gebitsconstructies. Zie hiervoor “Welke soorten gebitsprotheses bestaan er?”.

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten