Privacy verklaring

Dordtse praktijk voor kunstgebitten

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk  mogelijk te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke

Dordtse praktijk voor kunstgebitten

Dalmeyerplein 12

3318 CB Dordrecht

Tel: 06-81553464

info@kunstgebitdrechtsteden.nl 

Privacybeleid

Wij, als Dordtse praktijk voor kunstgebitten, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze cliënten. Daarom hebben wij een privacybeleid dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van de website van Dordtse praktijk voor kunstgebitten en door gebruik te maken van de diensten die Dordtse praktijk voor kunstgebitten aanbiedt, verwerken we uw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in dit privacy statement opgenomen. Dit privacy statement is van toepassing op alle dienstverlening Dordtse praktijk voor kunstgebitten

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij gebruiken om u te kunnen helpen zijn uw volledige naam,
e-mailadres, telefoonnummer, burgerservicenummer, geboortedatum en verzekeringsnummer.

Doeleinden van verwerking persoonsgegevens

Om u verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken. Verder verzamelen wij ook gegevens van het gebruik van uw computer waardoor wij een optimale service kunnen bieden. Hieronder vermelden wij onze doeleinden.

Doeleinden:

  • Verwerken van persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers en tegenpartijen van opdrachtgevers teneinde opdrachten uit te kunnen voeren (en te verbeteren) en het uitvoeren van de overeenkomst;
  • Verwerken van persoonsgegevens van leveranciers, cliënten en opdrachtgevers en tegenpartijen van opdrachtgevers teneinde de (financiële) administratie te voeren;
  • Verwerken van personeelsgegevens teneinde de personeelsadministratie te kunnen voeren.

Uw gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat Dordtse praktijk voor kunstgebitten in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.

Sociale media

Indien u met ons communiceert via één van onze social mediapagina’s, ontvangt Dordtse praktijk voor kunstgebitten uw persoonsgegevens waaronder uw naam, uw telefoonnummer, uw woonplaats en uw e-mailadres. Alle gegevens worden opgeslagen die Dordtse praktijk voor kunstgebitten middels de communicatie via social mediapagina’s ontvangt, bijvoorbeeld uw NAW-gegevens.  Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden in de Europees Economische Ruimte

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor uw gegevens reeds verzameld zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is enkel in het geval indien wij u met uw uitdrukkelijke akkoord doorverwijzen aan een derde partij of ter uitvoering van de overeenkomst. Deze derde partijen kunnen een externe partij zijn waarmee wij samenwerken om onze dienstverlening te verbeteren ter uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn

Dordtse praktijk voor kunstgebitten uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

U heeft het recht tot inzage van uw persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heeft u ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dient u contact op te nemen met Dordtse praktijk voor kunstgebitten, dit kan via
info@kunstgebitdrechtsteden.nl

of schriftelijk per post.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft Dordtse praktijk voor kunstgebitten beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze leden te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Onze website is beveiligd met het SSL-certificaat. Dordtse praktijk voor kunstgebitten heeft maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Verder is er ook een informatieveiligheidsbeleid.

Wijziging privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.